Kierowca samochodu ciężarowego – zawód na skalę europejską

Kierowca samochodu ciężarowego – zawód na skalę europejską

Nabór do projektu w dniu 05.10.2019r. (sobota)

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” s.c.
w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22A
ogłasza nabór
FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH
do Projektu „Kierowca samochodu ciężarowego – zawód na skalę europejską”
nr RPLD.11.03.01-10-0006/18.

 

W dniu 05.10.2019r., w godz. 10:00-14:00 będą przyjmowane zgłoszenia na szkolenia:

1. Szkolenie Prawo jazdy kat.C + Szkolenie Kwalifikacja wstępna przyspieszona –10 osób.
2. Szkolenie Prawo jazdy kat.C – 20 osób

Realizator projektu będzie przyjmował komplet dokumentów, tj.:
1. Formularz zgłoszeniowy do projektu – Załącznik nr 1;
2. Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument (w przypadku osób z niepełnosprawnościami);
3. Do wglądu umowa o pracę – minimum na okres udziału w projekcie lub inny dokument potwierdzający zatrudnienie na obszarze województwa łódzkiego lub OŚWIADCZENIE PRACODAWCY

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:
zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów osobiście w siedzibie Biura Projektu,
spełnienie wymogów formalnych,
pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną.

Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” s.c. rozpoczęła realizację projektu „Kierowca samochodu ciężarowego – zawód na skalę europejską”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.INFORMACJE O PROJEKCIE

 

  • Okres realizacji: 15.11.2018r. – 15.11.2019r.
  • Wartość projektu: 1.006.218,75 zł (w tym dofinansowanie z EFS – 905.596,87 zł, wkład własny – 100.621,88 zł).
  • Liczba uczestników: 202 osoby, w tym 2 kobiet oraz 200 mężczyzn.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem projektu jest dostarczenie na regionalny rynek pracy wysoko wykwalifikowanych kierowców samochodów ciężarowych poprzez realizację kompleksowej ścieżki wsparcia do 15.11.2019r., dostosowanej do potrzeb 202 osób dorosłych ( 2K/200M) posiadających prawo jazdy kat.B , które z własnej inicjatywy pragną podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, uczących się / pracujących / zamieszkujących zg KC na obszarze województwa łódzkiego.

UCZESTNICY PROJEKTU:

W projekcie mogą wziąć udział osoby dorosłe, posiadające prawo jazdy kat.B , które z własnej inicjatywy pragną podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, wykonujące pracę na terenie województwa łódzkiego, u pracodawcy z obszaru województwa łódzkiego (jak również posiadającego filię na terenie woj. łódzkiego).

FORMY WSPARCIA:

  • Szkolenie Prawo jazdy kat. C,
  • Szkolenie Prawo jazdy kat. C+E ,
  • Szkolenie Kwalifikacja wstępna przyspieszona,
  • Szkolenie Kwalifikacja wstępna.

EFEKTY PROJEKTU:

Minimum 86% uczestników projektu uzyska kwalifikacje zawodowe.

OBOWIAZKI UCZESTNIKA:

Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do poinformowania realizatora projektu o swojej sytuacji społecznej i zawodowej w okresie do 4 tygodni po opuszczeniu programu, tj. udokumentowania podjęcia  zatrudnienia, samozatrudnienia, podjęcia nauki, kształcenia, szkolenia.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji oraz do pobrania Formularza rekrutacyjnego.

KONTAKT:

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Biura Projektu przy Al. Armii Krajowej 22A w Piotrkowie Trybunalskim lub telefonicznie pod nr: 44 647 01 45, 44 732 15 85.

Informacja o naborze uczestników na szkolenia, dostępna będzie w Biurze Projektu oraz na stronie www.olimp.org.pl

 

 

Nabór 05.10.2019

Nabór 05.10.2019

Nabór do projektu w dniu 05.10.2019r. (sobota)   Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” s.c. w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22A ogłasza nabór...

Nabór do projektu w dniu 11.03.2019r

Nabór do projektu w dniu 11.03.2019r

  Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” s.c. w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22A ogłasza nabór FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH do Projektu „Kierowca samochodu ciężarowego...

Kierowca samochodu ciężarowego – zawód na skalę europejską

Kierowca samochodu ciężarowego – zawód na skalę europejską

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” s.c. rozpoczęła realizację projektu „Kierowca samochodu ciężarowego – zawód na skalę europejską”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Okres realizacji: 15.11.2018r. – 15.11.2019r.
Wartość projektu: 1.006.218,75 zł (w tym dofinansowanie z EFS – 905.596,87 zł, wkład własny – 100.621,88 zł).
Liczba uczestników: 202 osoby, w tym 2 kobiet oraz 200 mężczyzn.