Kierowca samochodu ciężarowego – zawód na skalę europejską – nabór

Kierowca samochodu ciężarowego – zawód na skalę europejską – nabór

W dniu 30.01.2019r., w godz. 9:00-17:00 będą przyjmowane zgłoszenia na szkolenia:

  1. Szkolenie Prawo jazdy kat.C + Szkolenie Kwalifikacja wstępna przyspieszona – 20 osób,
  2. Szkolenie Prawo jazdy kat.C+E + Szkolenie Kwalifikacja wstępna przyspieszona – 10 osób,
  3. Szkolenie Kwalifikacja wstępna przyspieszona – 20 osób,
  4. Szkolenie Kwalifikacja wstępna – 2 osoby.

Realizator projektu będzie przyjmował zapisy od osób z kompletem  dokumentów, tj.:

  1. Formularz zgłoszeniowy do projektu – Załącznik nr 1;
  2. Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument (w przypadku osób z niepełnosprawnościami);
  3. Do wglądu umowa o pracę – minimum na okres udziału w projekcie lub inny dokument potwierdzający zatrudnienie na obszarze województwa łódzkiego.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:

  1. zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów osobiście w siedzibie Biura Projektu,
  2. spełnienie wymogów formalnych,
  3. pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną.

Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

Dokumenty do pobrania