Szkolenia okresowe

Szkolenia okresowe

Kurs przeznaczony jest dla osób odnawiających uprawnienia, pozwalające na kontynuowanie  pracy w zawodzie kierowcy. W trakcie nauki odświeżona zostaje wiedza kursanta, zostaje też zaznajomiony z nowościami, jakie pojawiły się od czasu poprzedniego kursu w zakresie przepisów jak i nowinek technicznych.

Szkolenie należy odnawiać co 5 lat.

ZAKRES SZKOLENIA

 • MODUŁY OBOWIĄZKOWE:
  • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa,
  • Stosowanie przepisów,
  • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.
 • MODUŁY DODATKOWE (do wyboru 2 dodatkowe moduły szkolenia).

Szkolenie wykorzystuje nowoczesne techniki nauczania umożliwiając kursantowi korzystanie z materiałów audiowizualnych, ale też bezpośredni kontakt z instruktorem prowadzącym szkolenie. Kurs jest podzielony na bloki tematyczne, z których każdy kończy się testami kontrolującymi stopień przyswojenia materiału przez ucznia.

Po zakończeniu każdego modułu szkoleniowego kursant przechodzi test weryfikacyjny, który umożliwia ocenę poziomu wiedzy przyswojonej przez kursanta. Tylko pozytywne jego zakończenie umożliwia przejście do kolejnego modułu szkoleniowego. Po zakończeniu całości szkolenia kursant dysponuje wiedzą, umożliwiającą mu prawidłowe wykonywanie zawodu kierowcy.

WYMAGANIA

 • Kursant musi przebywać co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiować od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub;
 • Musi wykonywać przewozy na rzecz polskiego przedsiębiorstwa;
 • Kursant nie może mieć przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • Kursant musi posiadać prawo jazdy kat. C, uzyskane przed 10 września 2009 r. lub kat. D uzyskane przed 10 września 2008 r. lub;
 • Posiada świadectwo kwalifikacji zawodowej.

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

Świadectwo kwalifikacji

CZAS TRWANIA

Szkolenie obejmuje 35 godzin.