Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP”

OSK OLIMP to piotrkowski ośrodek nauki jazdy z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży szkoleniowej oraz 16 letnim doświadczeniem w pozyskiwaniu dofinansowań unijnych.

Od początku działania naszym priorytetem jest wysoka jakość świadczonych usług oraz zadowolenie klientów. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom oferujemy udział w kursach prawa jazdy wszystkich kategorii i innych szkoleniach z naszej z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

Osobom bezrobotnym dajemy możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez zdobywanie nowych uprawnień na bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektów unijnych.

Współpracujemy z różnymi instytucjami, m.in. z Powiatowymi Urzędami Pracy, ze Stowarzyszeniami,
z Fundacjami, z prywatnymi przedsiębiorcami.

W OSK OLIMP zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę instruktorów, która naucza w najwyższych standardach i z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych.

Od 1999 r. w naszym ośrodku prawo jazdy uzyskało już kilka tysięcy osób. Zdobyte w tym okresie doświadczenie zawodowe pomaga nam w jeszcze lepszym przygotowaniu kandydatów na kierowców.

Dowodem na to, że nasza firma spełnia wszelkie normy związane z prowadzeniem działalności szkoleniowej jest CERTYFIKAT ISO 9001:2015 przyznany nam w 2009 r. przez PIHZ w Gdyni.

OBSZARY DZIAŁANOŚCI OSK OLIMP:

( I ) PRAWO JAZDY WSZYSTKICH KATEGORII

 • A (także AM, A1, A2)
 • B (także na automacie)
 • B+E (także uprawnienia na ciągnik rolniczy)
 • C
 • C+E
 • D

 ( II ) SZKOLENIA OPERATORÓW MASZYN BUDOWLANYCH DROGOWYCH I ZIEMNYCH

 • Koparki jednonaczyniowe – klasa III do 25 t
 • Ładowarki jednonaczyniowe – klasa III do 20 t
 • Koparkoładowarki wszystkie

( III ) SZKOLENIA TRANSPORTOWE

 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona
 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca
 • Kwalifikacja wstępna
 • Szkolenie okresowe (przewóz rzeczy/osób)
 • Kurs ADR

( IV ) SZKOLENIA OPERATORÓW URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO

 • Kierowca wózka jezdniowego podnośnikowego ze zmiennym wysięgiem
 • Kierowca wózka jezdniowego wraz z wymianą butli gazowej
 • Operator żurawia samojezdnego, przenośnego
 • Operator podestów ruchomych

(V) BADANIA PSYCHOLOGICZNE

 • kandydatów na kierowców kat. C/CE, D/DE

(osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E)

 • kierowców kat. C/CE, D/DE

(osoba przedłużająca ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E)

 • kierowców-sprawców wypadków drogowych, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń
 • osób kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
 • kierowców, którzy przekroczyli liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego
 • kierowców i kandydatów na kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • kandydatów na instruktora i instruktorów
 • kandydat na egzaminatora i egzaminatorów

Ponadto badamy osoby wykonujące zawody wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (na podst. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.05.1996r.)

 • kierowców samochodów służbowych kat. B
 • operatorów wózków jezdniowych
 • operatorów sprzętu ciężkiego, budowlanego, drogowego, tj.: koparka, ładowarka, koparko-ładowarka, spycharka, walec drogowy, dźwig, żuraw, podnośniki, suwnice itp.

Zapewniamy kompleksową obsługę:

 • Teoria i praktyka w Piotrkowie Tryb.
 • Aktualne materiały szkoleniowe
 • Rzetelne godziny jazd
 • Plac manewrowy pełnowymiarowy i bez tłoku
 • Pracownia psychologiczna w siedzibie firmy
 • Skuteczny i bezstresowy proces szkolenia

AUO OSK „OLIMP” s.c. posiada następujące certyfikaty, licencje, akredytacje:

 1. CERTYFIKAT Nr 754/2009  ISO 9001:2015
 2. Akredytacja Łódzkiego Kuratora Oświaty Decyzja Nr 2/2013 z 4 lutego 2013r.
 3. Wpis w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.10/00004/2004
 4. Certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia nr 6536 z dnia 16.08.2010r.
 5. Certyfikat nr rej. 283/CERT-2/2003 uprawniający do prowadzenia kursów oraz wydawania odnośnych zaświadczeń
 6. Zaświadczenie o wpisie pod numerem 00131062 do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D
 7. Urząd Marszałkowski w Łodzi Pracownia Psychologiczna – zaświadczenie o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną nr 10.29 /2006