Badania psychologiczne

Pracownia psychologii transportu OLIMP zajmuje się diagnostyką psychologiczną związaną z orzecznictwem psychologicznym. Posiadamy wszelkie zezwolenia wymagane do prowadzenia badań psychologicznych i wystawiania orzeczeń i zaświadczeń oraz doświadczoną i rzetelną kadrę psychologiczną. Dowodem na to, że nasza pracownia spełnia wszelkie normy związane z prowadzeniem tego typu działalności jest CERTYFIKAT ISO 9001:2009 przyznany nam 31.03.2009r. przez PIHZ w Gdyni i sukcesywnie uaktualniany.

 

Pracownia wyposażona jest w sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia badań zgodnych z obowiązującymi standardami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

 

Zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r. oraz Ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym wykonujemy badania dla:

 • kandydatów na kierowców kat. C/CE, D/DE

(osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E)

 • kierowców kat. C/CE, D/DE

(osoba przedłużająca ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E)

 • kierowców-sprawców wypadków drogowych, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń
 • osób kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
 • kierowców, którzy przekroczyli liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego
 • kierowców i kandydatów na kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • kandydatów na instruktora i instruktorów
 • kandydat na egzaminatora i egzaminatorów

Ponadto badamy osoby wykonujące zawody wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (na podst. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.05.1996r.)

 • kierowców samochodów służbowych kat. B
 • operatorów wózków jezdniowych
 • operatorów sprzętu ciężkiego, budowlanego, drogowego, tj.: koparka, ładowarka, koparko-ładowarka, spycharka, walec drogowy, dźwig, żuraw, podnośniki, suwnice itp.

W naszej pracowni badania wykonuje dwóch psychologów, dzięki czemu z pewnością uda się ustalić dogodny dla klienta termin.

ZAPISY NA BADANIA codziennie w biurze OLIMP: Piotrków Tryb., Al. Armii Krajowej 22 A w godzinach 8.00-19.00 lub telefonicznie (44) 647 01 45, 506 087 660.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!