Prawo jazdy kat. B

Prawo jazdy kat. B

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kierowców do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy lekkiej,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

ZAKRES SZKOLENIA

Kurs prawa jazdy kat. B to 30 godzin zajęć teoretycznych, podczas których poznasz zasady ruchu i poruszania się po drogach, a także nauczysz się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Po zajęciach teoretycznych kursant rozpoczyna 30 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia są ustalane indywidualnie z instruktorem prowadzącym.

Podczas szkolenia kursant odbywa szkolenie praktyczne na Citroen c3 – takiej samej jak na egzaminie państwowym w WORD. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym  teoretycznym i praktycznym, po którym zostaje wydane zaświadczenie o ukończonym kursie.

NOWOŚĆ!

Ponadto, dla zwiększenia atrakcyjności kursu i zapewnienia kursantowi szerszej wiedzy na temat niebezpieczeństw na drodze, oferujemy szkolenie prawa jazdy kat. B wraz z 1 godziną szkolenia w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy. Szkolenie na ODTJ daje „młodemu” kierowcy możliwość zmierzenia się z sytuacjami ekstremalnymi jakie mogą wystąpić na drodze oraz przygotować kierowcę do prawidłowych reakcji podczas sytuacji awaryjnych. Wszystkie ćwiczenia odbywają się w bezpiecznych warunkach i pod okiem doświadczonych instruktorów.

WYMAGANIA

  • Ukończone 18 lat.

Od 19 stycznia 2013 roku, każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia, czyli zapisaniem się na kurs prawa jazdy robi odpowiednie badanie lekarskie i wraz ze zdjęciem musi mieć utworzony Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Dokument ten, otrzymuje we właściwym Starostwie lub Urzędzie. Dopiero z uzyskanym PKK kandydat na kierowcę zapisuje się w Ośrodku Szkolenia Kierowców na kurs prawa jazdy.

RÓWNIEŻ W AUTOMACIE (AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW)

Prawo jazdy kategorii B na tzw. „automacie” uprawnia do prowadzenia pojazdów o dmc 3,5 t wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów.
Program szkolenia jest dokładnie taki sam jak w standardowej kategorii B. Proces szkolenia jest jednak łatwiejszy, ponieważ nie sterujemy sprzęgłem ani nie zmieniamy biegów – lewa noga odpoczywa.

Szkolenie przeprowadzamy na Mercedesie klasy A z automatyczną skrzynią biegów, a egzamin państwowy zdajesz naszym pojazdem, na którym uczyłeś się.

Serdecznie zapraszamy także OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

Kurs można zrealizować Z DOFINANSOWANIEM – zadzwoń, zapytaj, zapraszamy! 602 182 788