Kurs przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w zawodzie kierowcy

ZAKRES SZKOLENIA

 • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa,
 • Stosowanie przepisów,
 • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska,
 • Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym,
 • Zajęcia praktyczne jazdy w warunkach specjalnych 6-stopniowym symulatorem lub na płycie poślizgowej (ODTJ).

Szkolenie  wykorzystuje nowoczesne techniki nauczania, umożliwiając osobie szkolonej korzystanie z materiałów audiowizualnych, ale też bezpośredni kontakt z instruktorem prowadzącym szkolenie. Oferowany kurs jest podzielony na bloki tematyczne, z których każdy kończy się testami kontrolującymi stopień przyswojenia materiału przez kursanta.

Po zakończeniu każdego modułu szkoleniowego kursant przechodzi test weryfikacyjny, który umożliwia ocenę poziomu przyswojonej wiedzy. Tylko pozytywne jego zakończenie umożliwia przejście do kolejnego modułu szkoleniowego. Po zakończeniu całości szkolenia kursant powinien dysponować wiedzą umożliwiającą mu prawidłowe wykonywanie zawodu kierowcy.

WYMAGANIA

 • Kursant musi przebywać co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiować od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub;
 • Musi mieć zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • Kursant nie może mieć przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • Kursant musi posiadać prawo jazdy dowolnej kategorii.

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

Świadectwo kwalifikacji

CZAS TRWANIA

Kwalifikacja wstępna na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E:

 • Szkolenie trwa 280 godzin, w tym:
  • 260 godzin zajęć teoretycznych,
  • 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
  • 2 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych w najnowocześniejszym 6-stopniowym symulatorze (4 godziny na płycie poślizgowej).

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E:

 • Szkolenie trwa 140 godzin, w tym:
  • 130 godzin zajęć teoretycznych,
  • 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
  • 1 godzina zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych w najnowocześniejszym 6 stopniowym symulatorze (2 godziny na płycie poślizgowej).

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E:

 • Szkolenie trwa 70 godzin, w tym:
  • 65 godzin zajęć teoretycznych,
  • 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na kategorię C, C1, C+E, C1+CE lub D, D1, D+E, D1+E:

 • Szkolenie trwa 35 godzin, w tym:
  • 32,5 godzin zajęć teoretycznych,
  • 2,5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.