ADR podstawy

Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – podstawowe (ADR). Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kierowców do przewozu materiałów niebezpiecznych różnych klas w przewozie drogowym oraz do zapobiegania i usuwania zagrożeń powstałych w związku z przewozami tych towarów.

Wymagania:

 • Uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B
 • Ukończone 21 lat
 • Zgłoszenie się do biura minimum na tydzień przed rozpoczęciem kursu!
 • WYMAGANA JEDNA KOLOROWA FOTOGRAFIA (dostarczona na tydzień przed kursem! Osoba w pozycji frontalnej patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami-wymiary zdjęcia 3,5/4,5 cm)

Czas trwania:

24 godziny, w tym 18 godzin zajęć teoretycznych i 6 godziny zajęć praktycznych.

ZAKRES SZKOLENIA

 • Ogólne wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych.
 • Główne rodzaje zagrożeń.
 • Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych zagrożeń.
 • Przejazd przez tunele alpejskie i ochrona ładunku.
 • Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozów odpadów.
 • Czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku.
 • Oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych.
 • Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdu.
 • Zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera.
 • Środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas rozładunku i załadunku towarów niebezpiecznych.
 • Ogólne informacje na temat odpowiedzialności cywilnej.
 • Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego.
 • Układanie sztuk przesyłki.

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

 • Uprawnienia Państwowe wydawane przez Urząd Marszałkowski.
 • Zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • Świadectwo ukończenia kursu ADR.

Uprawnienia ADR należy odnawiać co 5 lat.
Ilość godzin szkolenia uzależniona jest od ilości osób na szkoleniu (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych).