DOBRY KURS – NOWA SZANSA

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” S.C. realizuje projekt

„Dobry kurs – nowa szansa”

Celem projektu jest poszerzenie usług edukacyjnych, których odbiorcami będą głównie osoby narażone na negatywne skutki związane z transformacją gospodarki.

Projekt zakłada poszerzenie oferty usług edukacyjnych o kursy:

1/ operator koparki kl.III,

2/ operator koparko-ładowarki.

W ramach projektu planowany jest zakup:

– koparki oraz koparko-ładowarki.

Ponadto w ramach projektu planuje się:

– stworzenie strony internetowej z systemem obsługi szkoleń i doradztwa w formule online,

– zakup pętli indukcyjnej oraz specjalistycznej klawiatury dla osób niedowidzących,

– zakup oświetlenia led na plac manewrowy oraz do sal wykładowych i biura ośrodka.

Efekt projektu ma się przyczynić do zdobywania w społeczeństwie nowych kwalifikacji, zmiany kwalifikacji zawodowych, chęci kształcenia się przez całe życie.

Beneficjent postanowił poszerzyć ofertę usług edukacyjnych oraz usprawnić procesy związane  z nauczaniem tak, aby oferta trafiła do możliwie największej liczby osób oraz spełniała wiele oczekiwań.

Wartość projektu: 1 163 564,01 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 852 484,65 PLN

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie