Prawo jazdy kat. C+E

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kierowców do kierowania pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kat. B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami).

ZAKRES SZKOLENIA

Zgodnie z nowym rozporządzeniem z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, uczestnicy szkolenia prawa jazdy kat. C+E realizują tylko szkolenie w zakresie części praktycznej. Liczba godzin części praktycznej szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii C+E to 25 godzin.

Harmonogram szkolenia zajęć praktycznych ustalany jest indywidualnie z pracownikiem biura OSK. Zajęcia odbywają się na naszym pełnowymiarowym placu manewrowym oraz w warunkach drogowych. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym praktycznym, po którym zostaje wydane zaświadczenie o ukończonym kursie.

WYMAGANIA przystąpienia do kursu kat. C+E:

Kategoria C+E :

  • Uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B, C,
  • Ukończone 21 lat lub 18 lat w przypadku posiadania kwalifikacji wstępnej.

Od 19 stycznia 2013 roku, każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia, czyli zapisaniem się na kurs prawa jazdy robi odpowiednie badanie lekarskie i wraz ze zdjęciem musi mieć utworzony Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Dokument ten, otrzymuje we właściwym Starostwie lub Urzędzie. Dopiero z uzyskanym PKK kandydat na kierowcę zapisuje się w Ośrodku Szkolenia Kierowców na kurs prawa jazdy (tylko zajęcia praktyczne).