Prawo jazdy kat. D

Prawo jazdy kat. D

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kierowców do kierowania:

  • kategoria D:
    • Autobusem,
    • Zespołem pojazdów złożonych z autobusu oraz przyczepy lekkiej,

ZAKRES SZKOLENIA

Kurs prawa jazdy kat. D to 20 godzin zajęć teoretycznych, podczas których kursantowi przypomniane zostaną zasady ruchu drogowego, zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz podkreślona zostanie odpowiedzialność i obowiązki kierowcy wobec przewożonych osób. Po zajęciach teoretycznych kurant rozpoczyna zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne odbywają się na naszym pełnowymiarowym placu manewrowym oraz w warunkach drogowych, a harmonogram ustalany jest indywidualnie z pracownikiem biura OSK. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym, po którym zostaje wydane zaświadczenie o ukończonym kursie.

 

WYMAGANIA

Kategoria D:

  • Uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B lub C,
  • Ukończone 24 lat lub 21 lat w przypadku posiadania kwalifikacji wstępnej.

Od 19 stycznia 2013 roku, każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia, czyli zapisaniem się na kurs prawa jazdy robi odpowiednie badanie lekarskie oraz badanie psychologiczne i wraz ze zdjęciem musi mieć utworzony Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Dokument ten, otrzymuje we właściwym Starostwie lub Urzędzie. Dopiero z uzyskanym PKK kandydat na kierowcę zapisuje się w Ośrodku Szkolenia Kierowców na kurs prawa jazdy.