Prawo jazdy kat. C

Prawo jazdy kat. C

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kierowców do kierowania:

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu,
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz przyczepy lekkiej,

ZAKRES SZKOLENIA

Kurs prawa jazdy kat. C to 20 godzin teoretycznych, podczas których kursantowi przypomniane zostaną zasady ruchu drogowego i poruszania się po drogach, przepisy regulujące czas pracy i odpoczynku oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Po zajęciach teoretycznych kursant rozpoczyna 30 godzin zajęć praktycznych, których harmonogram ustalany jest indywidualnie z pracownikiem biura OSK. Zajęcia odbywają się samochodem ciężarowym Man TGL na naszym pełnowymiarowym placu manewrowym oraz w warunkach drogowych. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym, po którym zostaje wydane zaświadczenie o ukończonym kursie.
WYMAGANIA

Uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B,
Ukończone 21 lat lub 18 lat w przypadku posiadania kwalifikacji wstępnej.

Od 19 stycznia 2013 roku, każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia, czyli zapisaniem się na kurs prawa jazdy robi odpowiednie badanie lekarskie oraz badanie psychologiczne i wraz ze zdjęciem musi mieć utworzony Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Dokument ten, otrzymuje we właściwym Starostwie lub Urzędzie. Dopiero z uzyskanym PKK kandydat na kierowcę zapisuje się w Ośrodku Szkolenia Kierowców na kurs prawa jazdy.