Prawo jazdy kat. AM, A1, A2 i A

Prawo jazdy kat. AM, A1, A2 i A

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kierowców do kierowania:

Kat. AM: motorowerem, czterokołowcem lekkim.

Kat. A1: 

  • Motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
  • Motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  • Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kat. A2:

  • Motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
  • Motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  • Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

 

Kat. A: motocyklem oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM.

ZAKRES SZKOLENIA

Kurs prawa jazdy kat. AM to 5 godzin zajęć teoretycznych, natomiast kurs prawa jazdy kat. A1, A2, A to 30 godzin zajęć teoretycznych, podczas których poznasz zasady ruchu i poruszania się po drogach, a także nauczysz się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Po zajęciach teoretycznych kursant rozpoczyna zajęcia praktyczne (5 godzin na kat. AM, 20 godzin na kat. A1, A2, A) ustalane indywidualnie z instruktorem. Podczas szkolenia kursant odbywa szkolenie praktyczne na motorowerze czy motocyklu takim samym jak na egzaminie państwowym w WORD. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym  teoretycznym i praktycznym, po którym zostaje wydane zaświadczenie o ukończonym kursie.

W przypadku osób ubiegających się o uprawnienia kat. AM,  udostępniamy motorower na egzamin państwowy w WORD. Masz pewność, że zdasz!

WYMAGANIA

Ubiegając się o uprawnienia:

  • Kat. AM: Ukończone 14 lat
  • Kat. A1: Ukończone 16 lat
  • Kat. A2: Ukończone 18 lat
  • Kat. A: Ukończone 24 lata (jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2)

Od 19 stycznia 2013 roku, każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia, czyli zapisaniem się na kurs prawa jazdy robi odpowiednie badanie lekarskie i wraz ze zdjęciem musi mieć utworzony Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Dokument ten, otrzymuje we właściwym Starostwie lub Urzędzie. Dopiero z uzyskanym PKK kandydat na kierowcę zapisuje się w Ośrodku Szkolenia Kierowców na kurs prawa jazdy.