HDS

Celem kursu jest przygotowanie do obsługi hydraulicznego dźwigu samochodowego, montowanego na samochodach ciężarowych, umożliwiającego ich samodzielny załadunek oraz rozładunek.

ZAKRES SZKOLENIA

 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Ogólne wiadomości o dźwignicach
 • Budowa i działanie. Elementy i zespoły żurawi
 • Zagrożenia przy żurawiach przeładunkowych.
 • Urządzenia zabezpieczające
 • Eksploatacja żurawia.
 • Obowiązki operatora
 • Obsługa zawiesi
 • BHP
 • Zajęcia praktyczne

WYMAGANIA

 • Ukończone 18 lat
 • Zaświadczenie od lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

 • Zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia MEN.
 • Legitymacja wydana przez Urząd DozoruTechnicznego

CZAS TRWANIA

Szkolenie trwa 40 godzin, w tym:

 • 28 godzin zajęć teoretycznych,
 • 12 godzin zajęć praktycznych.