Szkolenia kierowców zawodowych

SZKOLENIA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH:

szkolenie okresowe (35 godz.)

dla kierowców posiadających kat.C przed 10 września 2009 r.

dla kierowców posiadających kat.D przed 10 września 2008 r.

– kwalifikacja wstępna/ kwalifikacja wstępna przyspieszona (280/140 godz.)

dla kierowców posiadających kat.C po 10 września 2009 r.

dla kierowców posiadających kat.D po 10 września 2008 r.

– kwalifikacja wstępna uzupełniająca /

kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca (35 godz.)

1- dla kierowców posiadających kat.C po 10 września 2009 r.

i posiadających kwalifikacje wstępną/ wstępną przyspieszoną do kat.D

2- dla kierowców posiadających kat.D po 10 września 2008 r.

i posiadających kwalifikacje wstępną/ wstępną przyspieszoną do kat.C