Kierowca samochodu ciężarowego – zawód na skalę europejską

Kierowca samochodu ciężarowego – zawód na skalę europejską

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” s.c. rozpoczęła realizację projektu „Kierowca samochodu ciężarowego – zawód na skalę europejską”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Okres realizacji: 15.11.2018r. – 15.11.2019r.
Wartość projektu: 1.006.218,75 zł (w tym dofinansowanie z EFS – 905.596,87 zł, wkład własny – 100.621,88 zł).
Liczba uczestników: 202 osoby, w tym 2 kobiet oraz 200 mężczyzn.