Nabór 05.10.2019

Nabór 05.10.2019

Nabór do projektu w dniu 05.10.2019r.

(sobota)

 

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” s.c.

w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22A

ogłasza nabór

FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH

do Projektu „Kierowca samochodu ciężarowego – zawód na skalę europejską”

nr RPLD.11.03.01-10-0006/18.

 

W dniu 05.10.2019r., w godz. 10:00-14:00 będą przyjmowane zgłoszenia na szkolenia:

1.Szkolenie Prawo jazdy kat.C + Szkolenie Kwalifikacja wstępna przyspieszona –10 osób.

2.Szkolenie Prawo jazdy kat.C – 20 osób

 

Realizator projektu będzie przyjmował komplet dokumentów, tj.:

  1. Formularz zgłoszeniowy do projektu – Załącznik nr 1;
  2. Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument (w przypadku osób z niepełnosprawnościami);
  3. Do wglądu umowa o pracę – minimum na okres udziału w projekcie lub inny dokument potwierdzający zatrudnienie na obszarze województwa łódzkiego lub OŚWIADCZENIE PRACODAWCY – POTWIERDZENIE ZATRUDNIENIA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – druk w dokumentach                                     DO POBRANIA ze strony projektu „Kierowca samochodu ciężarowego – zawód na skalę europejską”.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:

  1. zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów osobiście w siedzibie Biura Projektu,
  2. spełnienie wymogów formalnych,
  3. pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną.

Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.