Nabór do projektu w dniu 11.03.2019r

Nabór do projektu w dniu 11.03.2019r

 

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” s.c.

w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 22A

ogłasza nabór

FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH

do Projektu „Kierowca samochodu ciężarowego – zawód na skalę europejską”

nr RPLD.11.03.01-10-0006/18.

 

 

W dniu 11.03.2019r., w godz. 9:00-16:00 będą przyjmowane zgłoszenia na szkolenia:

  1. Szkolenie Prawo jazdy kat.C + Szkolenie Kwalifikacja wstępna przyspieszona – 20 osób.

 

Realizator projektu będzie przyjmował komplet dokumentów, tj.:

  1. Formularz zgłoszeniowy do projektu – Załącznik nr 1;
  2. Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument (w przypadku osób z niepełnosprawnościami);
  3. Do wglądu umowa o pracę – minimum na okres udziału w projekcie lub inny dokument potwierdzający zatrudnienie na obszarze województwa łódzkiego.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest:

  1. zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów osobiście w siedzibie Biura Projektu,
  2. spełnienie wymogów formalnych,
  3. pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną.

Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.