Kierowca zawodowy

Kierowca zawodowy

 

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” s.c. rozpoczęła realizację projektu „Kierowca zawodowy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

  • Okres realizacji: 01.12.2018r. – 30.06.2020r.
  • Wartość projektu: 1.026.187,50 zł (w tym dofinansowanie z EFS – 923.568,75 zł, wkład własny – 102.618,75 zł).
  • Liczba uczestników: 150 osób, w tym 2 kobiety oraz 148 mężczyzn.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie do 30.06.2020r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 150 osób dorosłych ( 2K/148M) , (min.21 lat) posiadających prawo jazdy kat.B , które z własnej inicjatywy pragną podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, uczących się/pracujących/zamieszkujących zg z KC na obszarze woj. łódzkiego. Uzyskanie prawa jazdy kat.C , kat. C+E oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej jest uzupełnieniem możliwości kształcenia w formach pozaszkolnych.

UCZESTNICY PROJEKTU:

W projekcie mogą wziąć udział osoby dorosłe, posiadające prawo jazdy kat.B , które z własnej inicjatywy pragną podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, wykonujące pracę na terenie województwa łódzkiego.

FORMY WSPARCIA:

  • Szkolenie Prawo jazdy kat. C,
  • Szkolenie Prawo jazdy kat. C+E ,
  • Szkolenie Kwalifikacja wstępna przyspieszona.

EFEKTY PROJEKTU:

Minimum 86% uczestników projektu uzyska kwalifikacje zawodowe.

OBOWIAZKI UCZESTNIKA:

Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do poinformowania realizatora projektu o swojej sytuacji społecznej i zawodowej w okresie do 4 tygodni po opuszczeniu programu, tj. uzyskania kwalifikacji zawodowych.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji oraz do pobrania Formularza rekrutacyjnego.

 

KONTAKT:

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Biura Projektu przy Al. Armii Krajowej 22A w Piotrkowie Trybunalskim lub telefonicznie pod nr: 44 647 01 45, 44 732 15 85.