Aktywizacja – nowa szansa

Aktywizacja – nowa szansa

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” informuje o rozpoczęciu realizacji nowego projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Tytuł projektu: „Aktywizacja-nowa szansa”.
Okres realizacji: 01.07.2018r. – 30.09.2019r.
Wartość projektu: 1693898,40 zł (w tym dofinansowanie z EFS – 1609203,48 zł, wkład własny – 84694,92 zł).
Liczba uczestników: 120 osób, w tym 67 kobiet oraz 53 mężczyzn.