Zakończyła się realizacja projektu „Nowe perspektywy zawodowe dla osób niepełnosprawnych”

logo1
Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” S.C. zakończyła realizację projektu
„Nowe perspektywy zawodowe dla osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W okresie realizacji projektu 01.05.2014r.-30.06.2015r. uczestnicy skorzystali z kompleksowego wsparcia: poradnictwa zawodowego, szkolenia oraz stażu zawodowego.

W projekcie wzięło udział 75 niepełnosprawnych osób bezrobotnych z regionu piotrkowskiego, w tym 49 kobiet i 26 mężczyzn. Ponad 40% uczestników posiadało orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Wszystkie osoby skorzystały z poradnictwa zawodowego, mającego na celu przygotowanie do powrotu na rynek pracy.

W szkoleniach uczestniczyło 70 osób, które uzyskały nowe kwalifikacje. Uprawnienia magazyniera, w tym umiejętność obsługi kas fiskalnych, zdobyły 32 osoby, szkolenie o tematyce pracownik administracyjno-biurowy ukończyły 23 osoby, asystent ds. księgowości – 15 osób.

Na staż zawodowy skierowanych zostało 67 osób .

W wyniku kompleksowych i odpowiednio zaplanowanych działań aktywizacyjnych, projekt ukończyło z sukcesem 68 osób, w tym 44 kobiety i 24 mężczyzn. Pracę podjęło 31 uczestników, w tym 20 kobiet i 11 mężczyzn, co stanowi ponad 45% osób kończących udział w projekcie.

Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZEJEDŹ SLALOM SAMOCHODEM WYPOSAŻONYM W TROLEJE 18.02

Zamknij