Zakończyiśmy realizację projektu „Powrót na rynek pracy”

logo_lodzkie

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” S.C. zakończyła realizację projektu „Powrót na rynek pracy”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, realizowanym.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W okresie realizacji projektu 01.07.2014r. – 30.09.2015r. uczestnicy skorzystali z kompleksowego wsparcia: poradnictwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, szkolenia, pośrednictwa pracy oraz stażu zawodowego.

W projekcie wzięło udział 36 bezrobotnych nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty, zwolnionych po dniu 31.12.2012r. z przyczyn dotyczących zakładu pracy, ze szkól i innych placówek oświatowych, zamieszkałych w powiecie piotrkowskim oraz mieście Piotrkowie Trybunalskim., w tym 31 kobiety i 5 mężczyzn.

Wszystkie osoby skorzystały z poradnictwa zawodowego oraz poradnictwa psychologicznego mającego na celu przygotowanie do powrotu na rynek pracy.

W szkoleniach uczestniczyło 36 osób, które uzyskały nowe kwalifikacje. Uprawnienia magazyniera z obsługą wózków jezdniowych, zdobyły 4 osoby, szkolenie o tematyce pracownik administracyjno-biurowy ukończyły 23 osoby, kasjer handlowy – 5 osób.

Na staż zawodowy skierowanych zostało 30 osób .

W wyniku kompleksowych i odpowiednio zaplanowanych działań aktywizacyjnych, projekt ukończyło z sukcesem 33 osób, w tym 30 kobiety i 3 mężczyzn. Pracę podjęło 20 uczestników, w tym 19 kobiet i 1 mężczyzna, co stanowi ponad 61% osób kończących udział w projekcie.

Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Hot Body And Best Sex By Daphne

She Gets Better Orgasm

PRZEJEDŹ SLALOM SAMOCHODEM WYPOSAŻONYM W TROLEJE 18.02

Zamknij