Trwa nabór. Zapraszamy

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” informuje , że trwa realizacja projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pt. „Nowe umiejętności i kompetencje dla osób niepełnosprawnych”.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących powiat piotrkowski lub miasto Piotrków Trybunalski.

W projekcie realizowany jest program, przygotowujący do podjęcia zatrudnienia:

  • poradnictwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne, służącym rozbudzeniu motywacji do aktywnego poszukiwania zatrudnienia i przygotowującym do „wejścia” na rynek pracy,

  • szkolenia z zakresu:

    • grafika komputerowego, umożliwiającego zdobycie umiejętności grafiki użytkowej,

lub

    • sprzedawcy, umożliwiającego zdobycie kompetencji metodycznych, potrzebnych w pracy w charakterze pracownika działu sprzedaży,

lub

    • kierowcy operatora wózków jezdniowych, umożliwiającego zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie samodzielnego obsługiwania wózków jezdniowych w transporcie wewnątrzzakładowym.

  • staż zawodowy, służący reintegracji zawodowej i społecznej w miejscu pracy

Szczegółowe informacje w Biurze Projektu: Al. Armii Krajowej 22A w Piotrkowie Trybunalskim, tel.: 44 647 01 45, 44 732 15 85.

 

Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PRZEJEDŹ SLALOM SAMOCHODEM WYPOSAŻONYM W TROLEJE 18.02

Zamknij