Powrót na rynek pracy

logo_lodzkie

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” zaprasza osoby bezrobotne z powiatu piotrkowskiego i miasta Piotrkowa Trybunalskiego zwolnione z instytucji sektora oświaty , do udziału w projekcie „Powrót na rynek pracy”.

Proponowane wsparcie:

poradnictwo zawodowe

poradnictwo psychologiczne

szkolenia:

• Pracownik administracyjno-biurowy

• Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

• Kasjer handlowy z prawem spożywczym

oraz możliwość odbycia stażu zawodowego 6 miesięcznego .

W projekcie mogą wziąć udział wszyscy pracownicy zwolnieni z instytucji sektora oświaty ( tj. zwolnieni z uczelni, szkół ,

przedszkoli, żłobków itp.) zarówno zwolnieni nauczyciele, jak i inni pracownicy tj. sprzątaczki, woźne, kierowcy, kucharki

itd.)

Bliższe informacje w Biurze Projektu OLIMP w Piotrkowie Trybunalskim, Al. Armii Krajowej 22A,

tel.:44 647 01 45, 602 182 788 oraz na stronie internetowej www.olimp.org.pl.

OLIMP Zapraszamy codziennie w godzinach 8.00 – 19.00!!!

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pobierz Regulamin

 

Ogłoszenie internetowe współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZEJEDŹ SLALOM SAMOCHODEM WYPOSAŻONYM W TROLEJE 18.02

Zamknij