Nowe perspektywy zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” informuje o rozpoczęciu realizacji nowego projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pt. „Nowe perspektywy zawodowe dla osób niepełnosprawnych”.

Serdecznie zapraszamy osoby bezrobotne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujące powiat piotrkowski lub miasto Piotrków Trybunalski, do skorzystania z kompleksowego wsparcia, przygotowującego do podjęcia zatrudnienia oraz integracji zawodowej i społecznej.

Projekt oferuje udział w formach wsparcia:

 • poradnictwie zawodowym

 • szkoleniu w zakresie jednego z proponowanych tematów:

 • Magazynier z obsługą kas fiskalnych (wymagane wykształcenie minimum podstawowe)

 • Pracownik administracyjno-biurowy (wymagane wykształcenie minimum średnie)

 • Asystent ds. księgowości (wymagane wykształcenie minimum średnie)

 • stażu zawodowym, trwający od 3 do 5 miesięcy

Pierwszeństwo do udziału w projekcie będą miały osoby:

 • z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

 • z upośledzeniem narządu ruchu

 • powyżej 30 roku życia

 • kobiety

 • z terenów wiejskich

 • z wykształceniem co najmniej średnim.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i zgłaszania udziału w projekcie w Biurze Projektu , w siedzibie firmy Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” s.c., Al. Armii Krajowej 22A w Piotrkowie Trybunalskim, tel.: 44 647 01 45, 44 732 15 85, w dni powszednie w godzinach 8.00 – 19.00.

 

Ogłoszenie internetowe współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PRZEJEDŹ SLALOM SAMOCHODEM WYPOSAŻONYM W TROLEJE 18.02

Zamknij