Informacja o zakończeniu projektu

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” S.C. informuje, iż zakończono realizację projektu „Nowe umiejętności i kompetencje dla osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W okresie realizacji projektu 01.01.2013r.-30.04.2014r. uczestnicy – niepełnosprawne osoby bezrobotne z powiatu piotrkowskiego i miasta Piotrkowa Trybunalskiego, skorzystali z kompleksowego wsparcia: szkolenia, poradnictwa zawodowego i psychologicznego oraz stażu zawodowego.

Uczestnicząc w szkoleniach „Grafik komputerowy”, „Sprzedawca” oraz „Kierowca operator wózków jezdniowych” kwalifikacje podniosło 68 osób niepełnosprawnych.

Dzięki wsparciu doradcy zawodowego uczestnicy i uczestniczki projektu utworzyli Indywidualne Plany Działań, Wsparcie psychologiczne pozwoliło każdemu uczestnikowi i uczestniczce na lepsze poznanie samego siebie oraz przełamanie swoich słabości i podniesienie samooceny, pomocnych w skutecznym poruszaniu się po rynku pracy.

Realizacja staży zawodowych, umożliwiła zdobycie doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym.

Sukcesem projektu jest podjęcie zatrudnienia już przez 30 osób. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej będzie mierzony w okresie trzech miesięcy po zakończeniu realizacji projektu i planuje się, iż osiągnie poziom min. 55%

Projekt jest dowodem na to, iż należy podejmować działania służące aktywizacji zawodowo-społecznej osób niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, nieumiejącym samodzielnie poradzić sobie w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Zapraszamy do udziału w naszych projektach i zachęcamy wszystkich Państwa do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, w myśl hasła promocyjnego PO KL „CZŁOWIEK TO NAJLEPSZA INWESTYCJA”.

Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZEJEDŹ SLALOM SAMOCHODEM WYPOSAŻONYM W TROLEJE 18.02

Zamknij