Аrchiwa autora: admin

Możliwość komentowania Kierowca zawodowy została wyłączona

Kierowca zawodowy

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” s.c. rozpoczęła realizację projektu „Kierowca zawodowy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   INFORMACJE O PROJEKCIE: Okres realizacji: 01.12.2018r. – 30.06.2020r. Wartość projektu: 1.026.187,50 zł (w tym dofinansowanie z EFS – 923.568,75 zł, wkład własny … Kontynuuj

Możliwość komentowania Kierowca samochodu ciężarowego – zawód na skalę europejską została wyłączona

Kierowca samochodu ciężarowego – zawód na skalę europejską

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” s.c. rozpoczęła realizację projektu „Kierowca samochodu ciężarowego – zawód na skalę europejską”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   INFORMACJE O PROJEKCIE: Okres realizacji: 15.11.2018r. – 15.11.2019r. Wartość projektu: 1.006.218,75 zł (w tym dofinansowanie z … Kontynuuj

Możliwość komentowania Aktywizacja – nowa szansa została wyłączona

Aktywizacja – nowa szansa

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” informuje o rozpoczęciu realizacji nowego projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.   INFORMACJE O PROJEKCIE: Tytuł projektu: „Aktywizacja-nowa szansa”. Okres realizacji: 01.07.2018r. – 30.09.2019r. Wartość projektu: 1693898,40 zł (w tym dofinansowanie z EFS – … Kontynuuj

Możliwość komentowania Zakończyiśmy realizację projektu „Powrót na rynek pracy” została wyłączona

Zakończyiśmy realizację projektu „Powrót na rynek pracy”

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” S.C. zakończyła realizację projektu „Powrót na rynek pracy”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, realizowanym. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu … Kontynuuj

Możliwość komentowania Zakończyła się realizacja projektu „Nowe perspektywy zawodowe dla osób niepełnosprawnych” została wyłączona

Zakończyła się realizacja projektu „Nowe perspektywy zawodowe dla osób niepełnosprawnych”

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” S.C. zakończyła realizację projektu „Nowe perspektywy zawodowe dla osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie realizacji projektu 01.05.2014r.-30.06.2015r. uczestnicy skorzystali z kompleksowego wsparcia: poradnictwa zawodowego, szkolenia oraz … Kontynuuj

Możliwość komentowania Powrót na rynek pracy została wyłączona

Powrót na rynek pracy

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” zaprasza osoby bezrobotne z powiatu piotrkowskiego i miasta Piotrkowa Trybunalskiego zwolnione z instytucji sektora oświaty , do udziału w projekcie „Powrót na rynek pracy”. Proponowane wsparcie: poradnictwo zawodowe poradnictwo psychologiczne szkolenia: • Pracownik administracyjno-biurowy • Magazynier z obsługą wózków jezdniowych • Kasjer handlowy z prawem spożywczym oraz możliwość … Kontynuuj

Możliwość komentowania „Nowe perspektywy zawodowe dla osób niepełnosprawnych”. została wyłączona

„Nowe perspektywy zawodowe dla osób niepełnosprawnych”.

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” informuje , że trwa nabór do projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pt. „Nowe perspektywy zawodowe dla osób niepełnosprawnych”.Serdecznie zapraszamy osoby bezrobotne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujące powiat piotrkowski lub miasto Piotrków Trybunalski, do skorzystania z kompleksowego wsparcia, przygotowującego … Kontynuuj

Możliwość komentowania Nowe perspektywy zawodowe dla osób niepełnosprawnych została wyłączona

Nowe perspektywy zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” informuje o rozpoczęciu realizacji nowego projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pt. „Nowe perspektywy zawodowe dla osób niepełnosprawnych”. Serdecznie zapraszamy osoby bezrobotne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujące powiat piotrkowski lub miasto Piotrków Trybunalski, do skorzystania z kompleksowego wsparcia, przygotowującego … Kontynuuj

Możliwość komentowania Informacja o zakończeniu projektu została wyłączona

Informacja o zakończeniu projektu

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” S.C. informuje, iż zakończono realizację projektu „Nowe umiejętności i kompetencje dla osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie realizacji projektu 01.01.2013r.-30.04.2014r. uczestnicy – niepełnosprawne osoby bezrobotne z … Kontynuuj

Możliwość komentowania Trwa nabór. Zapraszamy została wyłączona

Trwa nabór. Zapraszamy

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” informuje , że trwa realizacja projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pt. „Nowe umiejętności i kompetencje dla osób niepełnosprawnych”. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących powiat piotrkowski lub miasto Piotrków Trybunalski. W projekcie realizowany … Kontynuuj

PRZEJEDŹ SLALOM SAMOCHODEM WYPOSAŻONYM W TROLEJE 18.02

Zamknij