Prawo jazdy kat. D i D1

Prawo jazdy kat. D i D1

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kierowców do kierowania:

 • kategoria D1:
  • Autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m,
  • Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
  • Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 • kategoria D:
  • Autobusem,
  • Zespołem pojazdów złożonych z autobusu oraz przyczepy lekkiej,
  • Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

ZAKRES SZKOLENIA

Kurs prawa jazdy kat. D oraz D1 to 20 godzin zajęć teoretycznych, podczas których kursantowi przypomniane zostaną zasady ruchu drogowego, zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz podkreślona zostanie odpowiedzialność i obowiązki kierowcy wobec przewożonych osób. Po zajęciach teoretycznych kurant rozpoczyna zajęcia praktyczne (kat. D1 30 godzin, kat. D po B: 60 godzin, Kat. D po C: 40 godzin). Zajęcia praktyczne odbywają się na naszym pełnowymiarowym placu manewrowym oraz w warunkach drogowych, a harmonogram ustalany jest indywidualnie z pracownikiem biura OSK. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym, po którym zostaje wydane zaświadczenie o ukończonym kursie.

 

WYMAGANIA

Kategoria D:

 • Uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B lub C,
 • Ukończone 24 lat lub 21 lat w przypadku posiadania kwalifikacji wstępnej.

Kategoria D1:

 • Uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B,
 • Ukończone 21 lat.

Od 19 stycznia 2013 roku, każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia, czyli zapisaniem się na kurs prawa jazdy robi odpowiednie badanie lekarskie oraz badanie psychologiczne i wraz ze zdjęciem musi mieć utworzony Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Dokument ten, otrzymuje we właściwym Starostwie lub Urzędzie. Dopiero z uzyskanym PKK kandydat na kierowcę zapisuje się w Ośrodku Szkolenia Kierowców na kurs prawa jazdy.