Kierowca samochodu ciężarowego – zawód na skalę europejską

Kierowca samochodu ciężarowego – zawód na skalę europejską

Pozostały wolne miejsca na:

  • Szkolenie prawo jazdy kat. CE oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona – 3 osoby,
  • Szkolenie Kwalifikacja wstępna przyspieszona – 6 osób.

 

Rekrutacja będzie trwała do wykorzystania ww. wolnych miejsc.

AKTUALIZACJA

W RAMACH POWYŻSZEGO NABORU ZOSTAŁY WYKORZYSTANE WOLNE MIEJSCA. 

TRWA CIĄGŁA REKRUTACJA NA SZKOLENIE KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA – 2 nabór 

Kolejne nabory zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” s.c. rozpoczęła realizację projektu „Kierowca samochodu ciężarowego – zawód na skalę europejską”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.INFORMACJE O PROJEKCIE

 

  • Okres realizacji: 15.11.2018r. – 15.11.2019r.
  • Wartość projektu: 1.006.218,75 zł (w tym dofinansowanie z EFS – 905.596,87 zł, wkład własny – 100.621,88 zł).
  • Liczba uczestników: 202 osoby, w tym 2 kobiet oraz 200 mężczyzn.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem projektu jest dostarczenie na regionalny rynek pracy wysoko wykwalifikowanych kierowców samochodów ciężarowych poprzez realizację kompleksowej ścieżki wsparcia do 15.11.2019r., dostosowanej do potrzeb 202 osób dorosłych ( 2K/200M) posiadających prawo jazdy kat.B , które z własnej inicjatywy pragną podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, uczących się / pracujących / zamieszkujących zg KC na obszarze województwa łódzkiego.

UCZESTNICY PROJEKTU:

W projekcie mogą wziąć udział osoby dorosłe, posiadające prawo jazdy kat.B , które z własnej inicjatywy pragną podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, wykonujące pracę na terenie województwa łódzkiego, u pracodawcy z obszaru województwa łódzkiego (jak również posiadającego filię na terenie woj. łódzkiego).

FORMY WSPARCIA:

  • Szkolenie Prawo jazdy kat. C,
  • Szkolenie Prawo jazdy kat. C+E ,
  • Szkolenie Kwalifikacja wstępna przyspieszona,
  • Szkolenie Kwalifikacja wstępna.

EFEKTY PROJEKTU:

Minimum 86% uczestników projektu uzyska kwalifikacje zawodowe.

OBOWIAZKI UCZESTNIKA:

Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do poinformowania realizatora projektu o swojej sytuacji społecznej i zawodowej w okresie do 4 tygodni po opuszczeniu programu, tj. udokumentowania podjęcia  zatrudnienia, samozatrudnienia, podjęcia nauki, kształcenia, szkolenia.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji oraz do pobrania Formularza rekrutacyjnego.

KONTAKT:

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Biura Projektu przy Al. Armii Krajowej 22A w Piotrkowie Trybunalskim lub telefonicznie pod nr: 44 647 01 45, 44 732 15 85.

Informacja o naborze uczestników na szkolenia, dostępna będzie w Biurze Projektu oraz na stronie www.olimp.org.pl

 

 

Kierowca samochodu ciężarowego – zawód na skalę europejską

Kierowca samochodu ciężarowego – zawód na skalę europejską

Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” s.c. rozpoczęła realizację projektu „Kierowca samochodu ciężarowego – zawód na skalę europejską”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Okres realizacji: 15.11.2018r. – 15.11.2019r.
Wartość projektu: 1.006.218,75 zł (w tym dofinansowanie z EFS – 905.596,87 zł, wkład własny – 100.621,88 zł).
Liczba uczestników: 202 osoby, w tym 2 kobiet oraz 200 mężczyzn.