Badanie psychologiczne

Pracownia zajmuje się diagnostyką psychologiczną związaną z orzecznictwem psychologicznym. Posiada wszelkie wymagane zezwolenia konieczne do prowadzenia badań psychologicznych i wystawiania odpowiednich orzeczeń i opinii oraz doświadczoną i rzetelną kadrę psychologiczną. Dowodem na to, że nasza pracownia spełnia wszelkie normy związane z prowadzeniem tego typu działalności jest

CERTYFIKAT ISO 9001: 2009

przyznany nam 31.03.2009r. przez PIHZ w Gdyni.

Pracownia wyposażona jest w sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia badań zgodnych z aktualnymi standardami.

WYKONUJEMY BADANIA DLA:

(ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r.; ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym)

 KIEROWCÓW i kandydatów na kierowców

– osób kierujących pojazdami uprzywilejowanymi

– INSTRUKTORÓW i kandydatów na instruktorów

– EGZAMINATORÓW i kandydatów na egzaminatorów

– kierujących, jeżeli przekroczyli liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego,

– kierujących jeżeli kierowali pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu,

– kierujących, jeżeli uczestniczyli w wypadku drogowym w następstwie, którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń.

– osób wykonujących zawody wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.05.1996r,

– kierowców samochodów służbowych (kat. B)

– OPERATORÓW wózków jezdniowych,

– sprzętu ciężkiego, budowlanego, drogowego:

– koparka, ładowarka, koparko-ładowarka, spycharka, walec drogowy, dźwig, podnośniki, suwnice itp.

ZAPISY NA BADANIA

Codziennie w biurze OLIMP w Piotrkowie Tryb. ul. Armii Krajowej 22A w godzinach 8-19

tel. 44/ 732-15-85, 506 087 660, 602 182 788